Apelurile de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) însumează 1,19 miliarde euro, sumă ce reprezintă 75,74% din alocarea Programului. Situația la zi a fondurilor europene derulate prin POC au fost prezentate în cadrul Comitetului de Monitorizare, reunit în data de 7 Iunie, în prezența reprezentanților Comisiei Europene (DG Regio) și ai Fondului European de Investiții.

În prezent, sunt deschise, prin POC, 14 apeluri de proiecte, prin care sunt disponibile finanțări europene de peste 346 milioane euro.

În ceea ce privește apelurile închise, în urma evaluării proiectelor depuse, au fost semnate 346 contracte de finanțare, însumând peste 813 milioane euro.

Agenda reuniunii a cuprins prezentarea raportului anual de implementare 2017, prezentarea instrumentelor financiare derulate prin POC, stadiul implementării proiectelor majore, dar și prezentarea calendarului de lansări viitoare.

Comitetul de Monitorizare este structura partenerială care contribuie la buna gestionare a unui Program Operațional. Este compus din reprezentanți ai autorităților cu atribuții în gestionarea fondurilor europene și din reprezentanți ai partenerilor. CM se reunește cel puțin o dată pe an, cu scopul de a analiza implementarea programului și progresele înregistrate. CM este, în același timp, entitatea consultată cu privire la orice modificare a programului propusă de Autoritatea de Management.

POC 2014-2020 susține investiții acre sprijină competitivitatea economică, activităţi de cercetare, dezvoltare și inovare și tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Despre program aici.