Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU), a lansat în consultare publică ghidul solicitantului Stagii de practică pentru elevi.

Cu o alocare de 25,96 milioane euro, apelul va sprijini participarea elevilor din școlile postliceale și de maiștri la programele de învățare la locul de muncă.

Intervențiile POCU au drept obiectiv optimizarea ofertei educaționale prin parteneriat social, centrată pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane.

În cadrul apelului vor fi finanțate activități precum:

• Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între unităţile de învăţământ şi societăţile comerciale, structurile asociative, potențialii angajatori ai viitorilor absolvenți, în special entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate și din domeniile de specializare inteligentă, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare;
• Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă - internship/ traineeship, stagii de practică, instruire practică, laborator tehnologic, inclusiv activități de tip firmă de exercițiu;
• Organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competițiilor și târgurilor pentru firme de exercițiu;
• Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii;
• Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire, precum și de la unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local;
• Pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de consiliere, orientare, evaluare a competențelor, inclusiv prin intermediul TIC;
• Organizarea de stagii de practică în State Membre UE unde s-au înregistrat progrese semnificative.

Calendarul de desfășurare a activităților va fi corelat cu anul școlar.

Apelul va sprijini elevii din regiunile mai puțin dezvoltate ale României - Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Ministerul Fondurilor Europene așteaptă propuneri și sugestii pe marginea ghidului lansat în consultare publică până la data de 15 octombrie 2018, la e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..