Guvernul României a aprobat, astăzi, planurile de acțiuni pentru îndeplinirea condițiilor care favorizează atragerea fondurilor europene alocate României în domenii prioritare, precum: sănătate, incluziune socială și combaterea sărăciei, egalitate de gen și piața muncii.


Planurile de acțiune au fost supuse aprobării prin 4 Memorandumuri, care au fost asumate de ministerele responsabile de implementarea măsurilor în fiecare domeniu.


În principal, măsurile asumate vizează elaborarea cadrelor strategice naționale cu orizont de timp 2027 în domeniile respective și stabilirea principalelor elemente privind implementarea și monitorizarea acestora.


Pachetul legislativ privind implementarea fondurilor europene aferente Cadrului Financiar 2021-2027, lansat de CE cuprinde 4 condiții orizontale și 15 condiții sectoriale.


Pachetul legislativ european privind implementarea fondurilor UE aferente cadrului financiar 2021-2027, prevede îndeplinirea unei serii de condiții care favorizează („enabling conditions”) atragerea fondurilor europene. Mai multe detalii aici: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_ro.htm.


Ministerul Fondurilor Europene asigură coordonarea interinstituțională pentru asigurarea îndeplinirii condițiilor de accesare a fondurilor europene în perioada de programare 2021-2027.