În urma solicitării Dvs de a preciza cine a dezvoltat aplicația MySMIS2014, care au fost costurile și la ce sumă se ridică mentenanța acesteia, menționăm următoarele:

Dezvoltarea MySMIS 2014 se realizează de către MFE prin direcțiile de specialitate (analiza și proiectarea bazei de date și fluxurilor de lucru) și de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,  în baza unui protocol semnat. Mentenanța aplicației va fi realizată tot de specialiștii din MFE și STS, fără costuri.

Până în prezent, au existat cheltuieli pe dezvoltare și suport doar pentru SMIS-CSNR si MySMIS, sistem și aplicație conexă care au acoperit perioada de programare 2007-2013. Acestea au fost dezvoltate folosindu-se expertiza tehnică din mediul privat.

În ceea ce privește perioada 2014 – 2020, în urma experienței din perioada anterioară, s-a luat decizia utilizării expertizei guvernamentale, respectiv dezvoltare prin intermediul STS, cu implicarea nemijlocita a Direcției IT și Coordonare SMIS de la nivelul MFE și a structurilor beneficiare ale sistemului informatic (autorități de management, Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit), iar tehnologiile folosite sunt cele preluate din SMIS-CSNR și MySMIS.

Până acum, nu au fost efectuate niciun fel de cheltuieli cu achiziția de expertiză sau suport/ dezvoltare. În viitor, se previzionează cheltuieli cu tipuri de expertiza IT care nu este deținută intern (la nivelul MFE și STS), necesare pentru funcționarea optimă a sistemului – partea de software (bugetul estimat fiind de aproximativ 900 000 euro cu TVA pentru o perioadă de 3 ani). Alte cheltuieli vor surveni pentru partea hardware, reprezentând achiziție de elemente de stocare și calcul, într-o valoare estimată de 6 700 000 euro cu TVA.

În plus, pentru buna funcționare a sistemului în toate structurile implicate în gestionarea instrumentului MySMIS2014 trebuie menținută rețeaua privată (VPN), aceasta fiind o extindere a rețelei SMIS-CSNR, realizate în anii anteriori. Astfel, pentru o perioada de 5 ani, se estimează un buget alocat serviciilor de comunicații necesare utilizării aplicațiilor informatice din gestiunea MFE de aproximativ 1 000 000 euro cu TVA.

Subsecvent, este necesară formarea în utilizarea eficientă a aplicațiilor informatice MySMIS2014 și SMIS2014+, pentru personalul implicat în gestionarea fondurilor ESI, pe o perioada de aprox. 3 ani, cu un buget estimat de 1 980 000 euro.

Pe parcursul anului 2016 urmează să fie stabilite integral tehnologiile implicate, fapt ce va obliga MFE să achiziționeze suportul relevant oferit producătorului tehnologiilor prin intermediul partenerilor săi comerciali.