Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU transmite solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității” POCU 12.07.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS de tip non-competitiv „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior” AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8 POCU 12.07.2018
isAM POCU publică în consultare ghidul solicitantului pentru apelul de tip non-competitiv „Educație de calitate în creșe la nivel național” POCU 11.07.2018
isAM POCU: lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori POCU 11.07.2018
isAM POCU deschide apelul de proiecte non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncăʺ AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 POCU 11.07.2018
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 11.07.2018
isAM POCU lansează în consultare publică ghidului solicitantului „Măsuri de educație de «A doua șansă»” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.4., 6.6. POCU 11.07.2018
isAM POC anunță prelungirea termenului pentru depunerea propunerilor de proiecte pentru apelurile de tip competitiv aferente Acțiunii 1.1.2- Proiecte de tip CLOUD și de infrastructuri masive de date POC 11.07.2018
isAM POCU publică în consultare ghidul solicitantului pentru apelul de tip competitiv „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” POCU 10.07.2018
isAM POIM lansează apelul de proiecte pentru decontaminarea siturilor poluate istoric POIM 09.07.2018
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Măsuri pentru tinerii NEET II- Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” POCU 09.07.2018
isAM POCU: lista cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/298/3/14/Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural POCU 06.07.2018
isAM POC anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE POC 06.07.2018
isAM POC anunță lansarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet POC 05.07.2018
isAM POC anunță relansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD “Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități” POC 04.07.2018
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 03.07.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte POCU/390/5/1 POCU 03.07.2018
isAM POC anunță lansarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice POC 29.06.2018
isMFE prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru investiţiile în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi investiţii în distribuția inteligentă într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică POIM 28.06.2018
isAM POCU: lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte POCU/320/6/21 POCU 27.06.2018
isAM POCU lansează Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „România profesională - Întreprinderi competitive” POCU 26.06.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !