Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POC lansează apelul pentru Dezvoltarea RoEduNet POC 05.02.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru apelurile de proiecte POCU/284/1/3/Viitor pentru tinerii NEETs I, POCU/285/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/286/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată POCU 01.02.2018
isGhid POCU în consultare: „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunarii” (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6) POCU 31.01.2018
isGhid POCU în consultare: „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate” (OS 4.2) POCU 31.01.2018
isAM POCU: lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa tehnică şi financiară, pentru apelul POCU/82/3/7 „România Start Up Plus” POCU 23.01.2018
isAM POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa tehnică şi financiară, pentru apelul POCU/90/6.13/6.14 „Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii” POCU 23.01.2018
isAnunț de consultare a pieței în vederea implementării ISO 27001/2:2013 la nivelul SC SMIS Toate programele 18.01.2018
isConsultare publică privind fondurile UE pentru coeziune Toate programele 12.01.2018
is15 ianuarie 2018 - termen estimat pentru finalizarea contractării proiectelor POCU 82/3/7 POCU 05.01.2018
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a GS Acțiunea: 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-educaţie POC 29.12.2017
isAM POCU lansează GS - ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” POCU 29.12.2017
isAM POCU lansează GS CS -”MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII” POCU 29.12.2017
isRezultatul procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane POCU 28.12.2017
isRezultatul procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane POR 28.12.2017
isAM POCU va emite în ianuarie 2018 Corigendumul nr.4 la orientările generale POCU 28.12.2017
isS-a publicat lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/3/8/227 „România profesională - Resurse umane competitive” POCU 28.12.2017
isAM POCU lansează GS CS de accesare a fondurilor - MĂSURI DE EDUCAŢIE DE A DOUA ŞANSĂ PENTRU TINERII NEETS - AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1 POCU 28.12.2017
isAM POCU lansează GS CS - ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C- etapa I” POCU 28.12.2017
isPOC: Ghid în consultare publică aferent Axei prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2a, Obiectiv Specific OS 2.1, Acţiunea 2.1.1 POC 22.12.2017
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a GS Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD “Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități” POC 22.12.2017

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !