Autoritatea de Management POIM publică instrucțiunea de modificare și completare a Instrucțiunii nr. 1/26.10.2016  • Program operațional
    POIM

Data: 15.05.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică o instructiune privind modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1/26.10.2016 privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către beneficiarii Axelor prioritare 3-8 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare, Fișei de monitorizare și Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare, precum și alte dispoziții


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !