AM POCU anunță rezultatul procesului de soluționare a contestațiilor pentru apelurile de proiecte POCU/18/4/4.1 și POCU/20/4/4.2  • Program operațional
    POCU

Data: 24.05.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), anunță solicitanții care au depus contestații în cadrul apelurilor de proiecte POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”, respectiv POCU/20/4/4.2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate, că începând cu data de 24 mai 2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS2014, rezultatul procesului de soluționare a contestațiilor (etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității).


Reamintim potențialilor beneficiari (autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu/ ONG-uri, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate) că pot depune cereri de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte aferente obiectivului specific 4.1., respectiv obiectivului specific 4.2 POCU în sistemului informatic MySMIS 2014 până la data de 16 iunie 2017.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !