Anunţ AM POCU solicitări de clarificări pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7  • Program operațional
    POCU

Data: 26.06.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 26 iunie 2017, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte:

POCU/82/3/7 ”Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !