Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilități în cadrul apelurilor de proiecte POCU/73/6/6 și POCU/74/6/18, finanțate din Obiectivele Specifice 6.2, 6.3, 6.4, 6.6  • Program operațional
    POCU

Data: 30.06.2017

Organismul Intermediar POCU din cadrul Ministerului Educației Naționale publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității în cadrul apelurilor de proiecte, finanțate din Obiectivele Specifice 6.2, 6.3, 6.4, 6.6,respectiv:

POCU/73/6/6/Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive- PROFESORI MOTIVAȚI ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE

POCU/74/6/18/ „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”

Începand cu data de 30.06.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySmis.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !