AM POIM publică Instrucțiunea nr. 11 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/20.06.2017  • Program operațional
    POIM

Data: 12.07.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică Instrucțiunea nr. 11/07.07.2017, pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/20.06.2017, privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiarii Axelor prioritare 3-8 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare, Fișei de monitorizare și a Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare, precum şi alte dispoziţii.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !