POCU lansează Ghidul Solicitantului și deschide apelul de proiecte de tip non-competitiv „CURRICULUM NAȚIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL”  • Program operațional
    POCU

Data: 19.09.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerulului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Programe Europene Capital Uman, lansează Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor „CURRICULUM NAȚIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL” și apelul de proiecte de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui Ghid.

Scopul principal al apelului constă în acordarea unui grant nerambursabil dedicat exclusiv implementării la nivel național a măsurilor destinate actualizării curriculumului național pentru învățământul primar și gimnazial, precum și îmbunătățirii competențelor profesionale ale personalului didactic, cu privire la utilizarea noului curriculum.

În cadrul acestei cereri de proiecte vor fi susținute în mod corelat și unitar activități din cadrul OS 6.5., menite să optimizeze curriculumul național pentru nivelul primar și gimnazial, precum și cele din cadrul OS 6.6. destinate să asigure formarea continuă unitară pentru personalul didactic și personalul managerial din învățământul pre-universitar. În vederea pilotării componentelor curriculare pentru învățământul primar și gimnazial prin implicarea elevilor, vor beneficia de sprijin financiar activități din cadrul OS 6.3., menite să contribuie la dezvoltarea alfabetizării funcționale/ a competențelor cheie la elevii aflați în situații de risc de părăsire timpurie a școlii.

Sunt avute în vedere trei niveluri de implementare a măsurilor sistemice dezvoltate de proiect:

  • optimizarea curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial;
  • abilitarea curriculară a personalului didactic din învățământul primar și gimnazial;
  • pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial în cadrul unor unități școlare pilot la nivel regional.

În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii non-competitive și lansat în contextul Axei Prioritare 6, PI 10.i., OS 6.5. și 6.6., din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 43.932.500 euro (contribuția UE+ contribuția națională)

Sistemul informatic MySMIS 2014 se va deschide din data de 25.09.2017, ora 10.00.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !