Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Sistem de educaţie şi formare profesională corelat cu nevoile şi tendinţele pieţei muncii”  • Program operațional
    POCU

Data: 26.09.2017

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Sistem de educaţie şi formare profesională corelat cu nevoile şi tendinţele pieţei muncii”, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Prioritatea 10 iv. Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.16 ”Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii”.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte de tip noncompetitiv sunt, în principal, cele care vizează implementărea măsurilor destinate îmbunătățirii utilității pe piața muncii a sistemelor de educatie si formare profesională, în strânsă colaborare cu actorii interesaţi, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și consolidarea formării la
locul de muncă. În plus, vor fi finanţate masuri menite să
asigure creșterea calității și atractivității sistemelor de educatie si formare profesională.

În vederea îndeplinirii OS 6.16, va fi finanţată prin FSE implementarea măsurilor de mai jos:

· Dezvoltarea și implementarea unui sistem de anticipare a nevoilor de formare profesională pe termen scurt, mediu și lung, precum și de monitorizare a tranziției de la educație și formare profesională la piața muncii;

· Revizuirea calificărilor și a curriculum-ului, precum și elaborarea de calificări noi (cu accent pe competențele antreprenoriale și sectoarele economice prioritare identificate prin SNC[1]);

· Extinderea mecanismelor de recunoaștere și validare/certificare a competențelor și calificărilor dobândite în context nonformal și informal pentru sistemul de formare profesională (FPI);

· Elaborarea/validarea/implementarea unui sistem de asigurare a calității la nivel de sistem și învățare la locul de muncă;

· Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FP, inclusiv activități de cooperare transnațională.

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 10.10.2017.

[1] Idem, nota de mai sus


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !