AM POCU lansează apelul de proiecte ”Sprijin pentru derularea programelor de îngrijire a gravidei și copilului - etapa I”  • Program operațional
    POCU

Data: 03.10.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerulului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Program Capital Uman, lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Sprijin pentru derularea programelor de îngrijire a gravidei și copilului - etapa I” și apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui Ghid.

Scopul principal al apelului cu acoperire naţională constă în acordarea unui grant nerambursabil, dedicat exclusiv implementarii, în bune condiții, a programelor regionale de îngrijire a gravidei și copilului, prin sprijinul acordat din POCU în contextul apelului OS 4.9. ”Programe regionale de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa a II-a”. Rezultatele prezentului apel vor contribui la implementarea apelului regional ”Programe regionale de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa a II-a” și, prin urmare, la obținerea rezultatului prevăzut în POCU ”Număr crescut de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi susținute, în mod corelat și unitar, activități din cadrul OS 4.9., menite să contribuie la creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii competitive și lansat în contextul Axei Prioritare 4/PI 9.iv/OS 4.9 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 3 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională).

Sistemul informatic MySMIS 2014 se va deschide în data de 11.10.2017, ora 10.00, şi se va închide în data de 31.01.2018, ora 16.00.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !