AM POCU anunță că transmite solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/74/6/18 ȘCOALĂ PENTRU TOȚI - Obiectivele Specifice 6.2., 6.3., 6.4., 6.6.  • Program operațional
    POCU

Data: 04.10.2017

Organismul Intermediar POCU din cadrul Ministerului Educației Naționale informează solicitanții că, începând cu data de 4 octombrie 2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare care au fost declarate admise după soluționarea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative şi a eligibilității proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „POCU/74/6/18 ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile „Ghidurilor Solicitantului - Condiții Specifice”, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorii consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Pentru evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare se va solicita un singur set de clarificări.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !