AM POAT a organizat o reuniune cu beneficiarii pe tema implementării proiectelor  • Program operațional
    POAT

Data: 04.10.2017

Autoritatea de Management pentru POAT (AM POAT) a continuat, în 28 septembrie 2017, seria de reuniuni cu caracter practic în sprijinul beneficiarilor, printr-un nou seminar cu tema „Stadiul implementării proiectelor și planificarea depunerii fișelor pentru anul 2018”.

Seminarul a avut ca obiectiv analiza bilaterală, între beneficiari și AM POAT, a implementării proiectelor, precum şi identificarea modalităţilor prin care pot fi întâmpinate eventualele probleme, în scopul accelerării implementării POAT 2014-2020 și s-a bucurat de participarea președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, dl. Bogdan Pușcaș, precum și a numeroși reprezentanți ai beneficiarilor proiectelor finanțate prin POAT 2014-2020.

Principalele teme luate în discuție s-au referit la stadiul fizic și financiar, precum și al lansării procedurilor de achiziție publică în cadrul proiectelor aflate în implementare și la planificarea depunerii fișelor pentru anul 2018, pentru susținerea beneficiarilor pentru dezvoltarea de proiecte noi, mature, atât în domeniile de intervenție încă neacoperite cât și pentru a acoperi nevoile de asistență tehnică pentru a doua jumătate a perioadei de programare.

De asemenea, au fost clarificate, împreună cu reprezentanții ANAP, unele abordări unitare privind problemele întâmpinate în organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire, precum și în modificarea contractelor de achiziție publică colectate de la beneficiari, dar și propuse de AM POAT, în paralel cu dezbaterea altor aspectele tehnice şi financiare cu care se confruntă beneficiarii în implementarea proiectelor.

Finalul reuniunii a fost dedicat discuțiilor referitoare la elementele obligatorii de informare și publicitate la nivel de proiect, iar pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, la solicitarea expresă privind simplificarea procesului de implementare a proiectelor, AM POAT va circula un chestionar în vederea colectării unor propuneri de măsuri concrete de simplificare procedurală, ce vor fi supuse analizei și puse în practică în măsura în care vor fi armonizate cu reglementările în vigoare.

 

Fotografii eveniment


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !