AM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” (OS 3.1, 3.2, 3.3)  • Program operațional
    POCU

Data: 10.11.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3 și apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6748/10.11.2017.

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă, precum și stimularea mobilității forței de muncă - acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate, instalare sau încadrare în regiunea mai dezvoltată, București-Ilfov, cât și în regiunile mai puțin dezvoltate.

În cadrul prezentului Ghid al Solicitantului Condiții Specifice, grupul țintă cuprinde șomeri și persoane inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici, 55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educație, persoane de etnie roma și persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență).

În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului noncompetitiv și lansat în contextul Axei Prioritare 3/PI 8.i/OS 3.1, 3.2 & 3.3 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 91,984,619.80 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională).

Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide în data de 10.11.2017, ora 10.00, şi se va închide în data de 31.07.2018, ora 16.00.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !