Apel de proiecte POCU: Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)  • Program operațional
    POCU

Data: 10.11.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6” și apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6747/10.11.2017

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (așa cum sunt ei prevăzuți în Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare și/sau în Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare) (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor), destinate atat în regiunea mai dezvoltată, București-Ilfov, cât și în regiunile mai puțin dezvoltate.

În cadrul prezentului Ghid al Solicitantului Condiţii Specifice, grupul țintă cuprinde șomeri și persoane inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educație, persoane de etnie roma și persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență).

Apelul de proiecte este implementat prin aplicarea mecanismului noncompetitiv și lansat în contextul Axei Prioritare 3/PI 8.i/OS 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5 &3.6 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și dispune de un buget alocat este de 206,965,394.55 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională).

Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide în data de 10.11.2017, ora 10.00, şi se va închide în data de 31.07.2018, ora 16.00.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !