AM POCU lansează apelul „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii I” (OS 1.1 & 1.2)  • Program operațional
    POCU

Data: 10.11.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii I”, AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 &1.2” și apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6751/10.11.2017.

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (așa cum sunt ei prevăzuți în Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare și/sau în Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare), inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor.

În cadrul prezentului Ghid al Solicitantului Condiţii Specifice, grupul țintă cuprinde tineri NEETs cu vârsta între 16-24 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia, înregistrați și profilați de către SPO, cu accent pe tinerii NEETs din mediul rural și pe cei aparținând minorității rome.

În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului noncompetitiv și lansat în contextul Axei Prioritare 1/PI 8.ii/OS 1.1&1.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 103.812.079,50 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională) și vizează regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia)

Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide în data de 10.11.2017, ora 10.00, şi se va închide în data de 28.12.2017, ora 16.00.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !