AM POCU lansează apelul de proiecte „Viitor pentru tinerii NEETs I” (OS 1.1 & 1.2)  • Program operațional
    POCU

Data: 10.11.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice - “Viitor pentru tinerii NEETs I” AP 1/ PI 8.ii/OS 1.1 și 1.2 și apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6749/10.11.2017.

Prezentul apel de proiecte vizează Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidență în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia), prin imbunătățirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia).

În cadrul prezentului Ghid al Solicitantului Condiții Specifice, grupul țintă cuprinde tineri NEETs cu vârsta între 16-24 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia, înregistrați și profilați de către SPO, cu accent pe tinerii NEETs din mediul rural și pe cei aparținând minorității rome.

În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului competitiv și lansat în contextul Axei Prioritare 1/PI 8.ii/OS 1.1&1.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 57.673.377,50 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională) și vizează regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia).

Sistemul informatic MySmis 2014+ se va deschide în data de 15.11.2017, ora 10.00, şi se va închide în data de 17.01.2018, ora 16.00.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !