S-a publicat lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/3/8/227 „România profesională - Resurse umane competitive”  • Program operațional
    POCU

Data: 28.12.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/3/8/227 „România profesională - Resurse umane competitive” AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8.

În data de 28.12.2017, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySmis 2014+”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !