AM POCU lansează GS CS - ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C- etapa I”  • Program operațional
    POCU

Data: 28.12.2017

Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C- etapa I” aferent obiectivului specific 4.9 ”Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii” și apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.7313/28.12.2017.

Apelul, de tip competitiv, finanțează acțiuni care vor sprijini implementarea apelului regional ”Organizarea de programe regionale de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C” - etapa a II-a” (regiunile de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est) contribuind, astfel, la obținerea rezultatului prevăzut în cadrul POCU: ”Număr crescut de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului competitiv și lansat în contextul Axei Prioritare 4/ PI 9.iv/ OS 4.9 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 5 mil euro (contribuția UE şi contribuția națională).

Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide în data de 09.01.2018, ora 10.00, şi se va închide în data de 29.03.2018, ora 16.00.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !