15 ianuarie 2018 - termen estimat pentru finalizarea contractării proiectelor POCU 82/3/7  • Program operațional
    POCU

Data: 05.01.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 estimează că până în data de 15 ianuarie 2018 va finaliza contractarea proiectelor finanțate prin apelul POCU/82 „România Start Up Plus”, OS 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.

În acest sens, beneficiarii selectați sunt rugați ca, în vederea încheierii contractului de finanțare, să transmită documentele solicitate la Organismul Intermediar Regional POCU responsabil.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !