„Diaspora Start Up” – proiecte contractate  • Program operațional
    POCU

Data: 20.02.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista proiectelor contractate în cadrul apelului ”Diaspora Start-up” , Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, proiecte în cadrul cărora se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de întreprinderi.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !