AM POIM a publicat Manualul de implementare pentru beneficiarii POIM 2014 – 2020  • Program operațional
    POIM

Data: 22.02.2018

AM POIM a publicat Manualul de implementare pentru beneficiarii POIM 2014-2020. Acesta conține recomandări privind modul în care beneficiarul se poate organiza și responsabilitățile membrilor echipei, managementul contractului de finanţare, inclusiv măsuri de identitate vizuală, pași ce trebuie urmați în managementul de proiect, managementul achiziţiilor publice, managementul contractelor de achiziţie publică, managementul financiar şi contabil, ceea ce trebuie realizat pentru prevenirea și managementul neregulilor, ce presupun misiunile de audit și control, precum și instituțiile implicate în implementarea POIM şi rolul acestora pe parcursul perioadei de programare 2014-2020.

Scopul acestui Manual este de a fi un sprijin pentru beneficiari în implementarea proiectelor, de a asigura o înţelegere unitară a procesului de implementare și de a familiariza beneficiarii proiectelor finanţate prin Programul Operațional Infrastructură Mare cu cerinţele și regulile de bază în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare și ale legislației naționale și europene în vigoare.

 


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !