AM POAT anunță modificarea Ghidului Solicitantului - condiții specifice  • Program operațional
    POAT

Data: 29.03.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), publică modificarea Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 3375/28.03.2018.

Modificările vizează:

• actualizarea textului conform OUG nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, respectiv reorganizarea MDRAPFE și înființarea MFE;
• revizuirea ratelor de cofinanțare și adăugarea unei indicații corespunzătoare privind modul de completare a Formularului 1 - Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri europene prevăzut de HG 93/2016;
• revizuirea cheltuielilor eligibile în vederea includerii contribuției asiguratorii de muncă conform prevederilor art. I, punctele 42, 69 și 91 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
• modificarea Anexei 2 Cerere de finanțare - Indicații de completare în vederea simplificării procesului de depunere a proiectelor care vizează rambursarea cheltuielilor salariale și a clarificării perioadei de derulare a subactivităților.
• modificarea Anexei 9 Declarația de angajament și eligibilitate la Ghidul Solicitantului în sensul eliminării referirii la procentul de contribuție întrucât acesta este calculat automat de MySMIS2014.

Ghidul Solicitantului, Anexa 2 și Anexa 9 revizuite sunt publicate în formă consolidată pe pagina de internet www.fonduri-ue.ro, în cadrul secţiunii “Programe /POAT” (http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014).  

Astfel, apelurile de proiecte cod POAT/305/1 și POAT/306/2 se vor închide în data de 29.03.2018 și noile apeluri se vor deschide în sistemul informatic MySMIS 2014 în data de 29.03.2018, ora 12.00, şi se vor închide în data de 31.12.2018, ora 23.59, fiind definite la nivel de axă prioritară după cum urmează:

1. Apelul de proiecte cod POAT/374/1: Axa Prioritară 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, cu o valoare nerambursabilă de 51.718.779 lei
2. Apelul de proiecte cod POAT/376/2: Axa Prioritară 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, cu o valoare nerambursabilă de 20.431.017 lei.

Așa cum prevede mecanismul de aprobare a proiectelor finanţate din POAT 2014-2020, în cadrul apelurilor pot fi depuse proiectele incluse în Planul de proiecte POAT 2018 aprobat de AM POAT la data de 11.12.2017, publicat la adresa: http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#calendar-lansări


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !