AM POCU deschide apelul de proiecte „Servicii comunitare integrate" AP 4/PI 9.iv/OS 4.5, 4.6 şi 4.10  • Program operațional
    POCU

Data: 30.03.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor „Servicii comunitare integrate" AP 4/PI 9.iv/OS 4.5, 4.6 şi 4.10, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 4405/30.03.2018 și deschide apelul de proiecte de tip non-competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 2.04.2018, ora 10.00 și până în data de 29.05.2018.
În cadrul acestui apel se va finanța proiectul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în parteneriat cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale prin care vor fi elaborate regulile și cadrul de funcționare a echipelor de servicii comunitare integrate (SCI), precum și pregătirea profesională a minim 332 persoane (asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, consilieri și mediatori școlari), dar și pilotarea serviciilor și realizarea efectivă a SCI. Proiectul va pregăti recomandările pentru multiplicarea modelului SCI și pentru transpunerea lui în legislația din România. De asemenea, va fi dezvoltată aplicația online pentru echipele comunitare integrate și vor deveni funcționale echipele județene de suport și supervizare.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 26 milioane euro, din care contribuția Uniunii Europene din Fondul Social European este de 85%, iar contribuția Guvernului României este de 15%.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !