AM POCU relansează apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II- Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.1  • Program operațional
    POCU

Data: 03.04.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ghidul solicitantului, condiții specifice „Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” finanțat din Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 8.ii, Obiectivul specific 2.1 „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)”, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 4414/30.03.2018 și relansează apelul de proiecte de tip non-competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 05 aprilie 2018 ora 10:00 și până la 31 iulie 2018, ora 16:00.
Rezultatul așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de proiecte este ocuparea crescută a tinerilor NEETs cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
Prezentul apel de proiecte are ca aplicant eligibil Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa, și finanțează următoarele tipuri de acțiuni:

  • Stimularea mobilității forței de muncă (acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate (instalare sau încadrare),
  • Subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează tineri NEETs din grupul țintă),
  • Monitorizarea obligațiilor asumate de angajator și/sau tinerii NEET din grupul țintă, ca urmare a intervenției și sprijinului primit în cadrul proiectului strategic non-competitiv.

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !