AM POCU publică Corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”  • Program operațional
    POCU

Data: 25.07.2018

Autoritatea de Management pentru POCU publică Corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație; Obiectiv specific: 3.2.: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma, Obiectiv specific: 3.3.: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Corrigendum-ul vizează:

  • definirea riguroasă a structurii grupului țintă şi a indicatorilor;
  • precizări suplimentare cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
  • suplimentarea alocării financiare pentru acest apel cu 90.000.000 pentru regiunile mai puțin dezvoltate și cu 1.000.000 euro pentru regiunea dezvoltată, prin realocare de la apelul non-competitiv (beneficiar ANOFM) „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural";
  • se redefinește valoarea maximă a unui proiect in concordanță cu prevederile Metodologiei de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor ȋn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 cu modificările si completările ulterioare.

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !