În data de 25 noiembrie 2015 au avut loc reuniunile Comitetelor de Monitorizare pentru POAT 2007-2013, respectiv POAT 2014-2020  • Program operațional
    POAT

Data: 26.11.2015

Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Asistență Tehnică a organizat în data de 25 noiembrie 2015, al șaptesprezecelea Comitet de Monitorizare pentru POAT 2007-2013 și cel de-al treilea pentru POAT 2014-2020.

În deschiderea reuniunii a fost prezentă doamna Aura Raducu, noul ministru al fondurilor europene, care a punctat contribuția POAT, subliniind ca în ciuda unei alocări reduse, nu trebuie subestimată importanța acestuia, obiectivul Programului Operațional Asistență Tehnică fiind acela de a susține întreg sistemul de gestionare, management și control al fondurilor europene pentru o funcționare eficientă și eficace și de a crea sinergiile necesare între celelalte programe operaționale. A mai precizat că se dorește încheierea cu succes a perioadei 2007-2013, cu o rată de absorbţie cât mai mare şi a încurajat membrii CM POAT să-și aducă direct contribuţia la demersurile ce privesc simplificarea procedurilor și îmbunătățirea implementării programelor.

În cadrul Comitetului de Monitorizare pentru POAT 2007-2013 a fost analizata evoluția și stadiul programului în perioada iunie-octombrie 2015. Pana la 31 octombrie a.c., au fost solicitate la Comisia Europeana sume în valoare de 547,48 mil. Lei (FEDR, incluzând top-up), reprezentând 73% din suma totală alocată POAT 2007-2013, evitându-se riscul de dezangajare automată aferent anului 2015. Pe agenda reuniunii s-au mai regăsit și subiecte privind planul de închidere și evaluarea de impact a POAT 2007-2013, precum și stadiul utilizării expertizei financiare internaţionale (BM, BEI şi BERD).

Pentru perioada 2014-2020, tematica dezbătută în cadrul Comitetului de Monitorizare a urmărit prezentarea Planului de proiecte POAT aferent anilor 2015-2016, Stadiul îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante aplicabile POAT și Stadiul dezvoltării aplicaţiilor informatice MySMIS 2014 şi SMIS2014+.

De asemenea, au fost discutate modificările aduse Strategiei comune de comunicare pentru Instrumente Structurale 2014-2020 care au rezultat în urma consultărilor din comitetele de monitorizare ale celorlalte programe operaționale, iar varianta finală a fost aprobată și urmează să fie transmisă oficial Comisiei Europene.

Ambele evenimente au reunit participanți din rândul instituțiilor cu atribuții în gestionarea și controlul Instrumentelor Structurale (Ministerul Fondurilor Europene, Autorități de Management, Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit), alte instituții publice, precum și parteneri economici și sociali.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !