AM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/380/6/13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”  • Program operațional
    POCU

Data: 07.12.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 07.12.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/380/6/13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea evaluării tehnice și financiare.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !