Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 24.08.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/135/2/3 POCU 23.08.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/256/3/7 „România Start Up Nation” POCU 23.08.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/299/3/14 POCU 23.08.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Servicii sociale pentru victimele violenței domestice”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 POCU 23.08.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Servicii sociale pentru victimele violenței domestice”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 (apel competitiv) POCU 23.08.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Instrumente pentru stabilirea deciziilor de sistem fundamentate pentru creșterea calității în învățământul superior” AP 6/ PI 10.ii./ OS 6.8. (apel non-competitiv) POCU 23.08.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” AP 4/PI 9.v/OS 4.16 POCU 23.08.2018
isAM POC anunţă modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 POC 23.08.2018
isAM POAT 2014-2020 lansează o nouă versiune a GS CS de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 POAT 23.08.2018
isAM POC anunţă modificarea schemei de ajutor de stat pentru îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă (NGA) şi a accesului la internet şi a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.1.1 POC 21.08.2018
isAM POC anunță aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Axa prioritara 1 POC POC 14.08.2018
isAM POCU lansează apelul „Programul naţional de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3 POCU 09.08.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Educație de calitate în creșe la nivel național” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.2&6.6 POCU 08.08.2018
isAM POCU publică în consultare ghidul „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9 POCU 07.08.2018
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/320/6/21 POCU 03.08.2018
isAM POCU 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de ETF pentru apelul POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) POCU 03.08.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/393/5/1 POCU 03.08.2018
isAM POCU anunță rezultatul apelului de proiecte POCU/375/4/22/4.5, 4.6, 4.10 - Servicii comunitare integrate POCU 02.08.2018
isAM POCU anunță rezultatul apelului de proiecte „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul ruralʺ (regiuni mai puțin dezvoltate) POCU 02.08.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !