Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POAT anunță revizuirea ”Ghidului beneficiarului privind implementarea tehnică şi financiară a proiectelor finanţate din POAT 2014-2020” POAT 12.07.2018
isAM POC publică în consultare Ghidul solicitantului pentru Acţiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA POC 12.07.2018
isAM POAT lansează în consultare publică versiunea revizuită a GS - CS de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 POAT 12.07.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității” POCU 12.07.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS de tip non-competitiv „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior” AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8 POCU 12.07.2018
isAM POCU publică în consultare ghidul solicitantului pentru apelul de tip non-competitiv „Educație de calitate în creșe la nivel național” POCU 11.07.2018
isAM POCU: lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori POCU 11.07.2018
isAM POCU deschide apelul de proiecte non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncăʺ AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 POCU 11.07.2018
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 11.07.2018
isAM POCU lansează în consultare publică ghidului solicitantului „Măsuri de educație de «A doua șansă»” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.4., 6.6. POCU 11.07.2018
isAM POC anunță prelungirea termenului pentru depunerea propunerilor de proiecte pentru apelurile de tip competitiv aferente Acțiunii 1.1.2- Proiecte de tip CLOUD și de infrastructuri masive de date POC 11.07.2018
isAM POCU publică în consultare ghidul solicitantului pentru apelul de tip competitiv „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” POCU 10.07.2018
isAM POIM lansează apelul de proiecte pentru decontaminarea siturilor poluate istoric POIM 09.07.2018
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Măsuri pentru tinerii NEET II- Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” POCU 09.07.2018
isAM POCU: lista cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/298/3/14/Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural POCU 06.07.2018
isAM POC anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE POC 06.07.2018
isAM POC anunță lansarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet POC 05.07.2018
isAM POC anunță relansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD “Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități” POC 04.07.2018
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 03.07.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte POCU/390/5/1 POCU 03.07.2018
isAM POC anunță lansarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice POC 29.06.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !