Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU lansează ghidul solicitantului „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” – Etapa a III-a mecanismului DLRC POCU 23.04.2018
isPOCU/298/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată”: solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectelor POCU 10.04.2018
isPOCU/299/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai dezvoltată”: solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectelor POCU 10.04.2018
isLista cererilor de finanțare respinse în etapa CAE pentru apelul POCU/295/3/8 „România profesională - Întreprinderi competitive” POCU 05.04.2018
isAM POIM publică spre consultare Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru refacerea ecosistemelor degradate POIM 03.04.2018
isAM POCU relansează apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II- Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.1 POCU 03.04.2018
isAM POCU deschide apelul de proiecte „Servicii comunitare integrate" AP 4/PI 9.iv/OS 4.5, 4.6 şi 4.10 POCU 30.03.2018
isAM POIM publică lista prealabilă a candidaților declarați admiși în urma selecției unui partener ONG pentru Comitetul de Monitorizare POIM POIM 29.03.2018
isAM POAT anunță modificarea Ghidului Solicitantului - condiții specifice POAT 29.03.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/295/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive” POCU 28.03.2018
isMFE a actualizat Manual de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 Toate programele 26.03.2018
isApelul de proiecte POCU/284/1/3 „Viitor pentru tinerii NEETs I”: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară POCU 23.03.2018
isApelul de proiecte POCU/285/2/4/O.S. 2.1., 2.2 „Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate”: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară POCU 23.03.2018
isApelul de proiecte POCU/286/2/4/O.S. 2.1., 2.2. „Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată”: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară POCU 23.03.2018
isAM POC lansează apelul Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-educaţie POC 20.03.2018
isMinisterul Fondurilor Europene lansează apelul de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în sisteme de monitorizare a consumului de energie la consumatorii industriali POIM 20.03.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/227/3/8 „România profesională – Resurse umane competitive“ POCU 20.03.2018
isCorrigendum-ul ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 19.03.2018
isSpre consultare, Ghidul POCU “Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” POCU 19.03.2018
isAM POCU deschide apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” AP 3/ PI 8 vii/ OS integrat 3.10, 3.11 POCU 16.03.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !