Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a GS Acţiunea 2.3.1- SECȚIUNEA E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE VIAȚĂ POC 19.12.2017
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/91/4/8 „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din domeniul medical“ POCU 15.12.2017
isAM POCU publică Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Servicii sociale pentru persoanele fără adăpost” AP 4/PI 9.ii/OS 4.4 POCU 15.12.2017
isSituația actualizată a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate ce au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial POIM 15.12.2017
isAM POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specife „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive“ POCU 15.12.2017
isDecizia priovind solutionarea contestatiei nr. 58437/26.10.2017 POIM 13.12.2017
isAM POCU anunţă că este în proces de schimbare a sediului POCU 13.12.2017
isAM POCU publică Ghidul Solicitantului pentru apelul „Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială” AP 4/PI 9.v/OS 4.16 POCU 06.12.2017
isComunicat privind anularea apelului „România profesională - Întreprinderi competitive” AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8 POCU 04.12.2017
isÎn consultare publică Ghidurile solicitantului pentru Obiectivele sprecifice 6.1 și 6.3 ale POIM POIM 29.11.2017
isAM POCU transmite solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/90/6.13/6.14 „Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii” POCU 28.11.2017
isAM POC lansează apelul Consolidarea şi asigurarea interoperabilității sistemelor IT dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente de viața POC 27.11.2017
isAM POC anunţă că este în proces de schimbare a sediului POC 27.11.2017
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/227/3/8 „România profesională - Resurse umane competitive” POCU 24.11.2017
isOrdin pentru aprobarea Instrucțiunii privind preluarea și adaptarea în cadrul POIM a unor instrucțiuni emise în cadrul POS Mediu POIM 23.11.2017
isLansare în consultare publică Ghidul Solicitantului POC Acțiunea 1.1.2 - “PROIECTE DE TIP CLOUD și DE INFRASTRUCTURI MASIVE DE DATE” POC 23.11.2017
isLansare în consultare publică Ghidul Solicitantului POC Acțiunea 1.1.2 - "Dezvoltarea RoEduNet" POC 23.11.2017
isAM POCA a lansat apeluri de proiecte în valoare eligibilă totală de peste 527 milioane de euro POCA 22.11.2017
is4 decembrie 2017, termenul limită pentru depunerea Strategiilor de Dezvoltare Locală - DLRC POCU 21.11.2017
is4 decembrie 2017, termenul limită pentru depunerea Strategiilor de Dezvoltare Locală - DLRC POR 21.11.2017

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !