pdfPLAN CADRU privind imbunatatirea capacitatii administrative si diminuarea vulnerabilitatilor la coruptie si a incompatibilitatilor pentru angajatii Ministerului Fondurilor Europene si ai structurilor coordonate

Stadiu Planul Cadru – 17 noiembrie

Stadiu Planul Cadru – 22 iulie


Accesul la informaţii de interes public

pdfLegea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și pdfNormele Metodologice de aplicare

ART. 1

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

docxCerere tip conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

docxReclamaţie administrativă conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - Model 1

docxReclamaţie administrativă conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - Model 2

 Formularul de cerere/Reclamație administrativă poate fi transmis UNITAȚII DE COMUNICARE PUBLICĂ ȘI INFORMARE INSTRUMENTE STRUCTURALE:

Relații cu publicul - Registratura

con tel 0372.838.743, 0372.838.857
 0372.838.502

- Relații cu mass-media
con mobile 0372.614.327 / 0372.614.431 (număr destinat exclusiv reprezentanților presei)

Pentru solicitările de presă sau interviuri, vă rugăm să completaţi formularul tip şi sa-l transmiteţi pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

odt Formular cerere de acreditare
Formularul de cerere de acreditare se poate depune la Registratura ministerului, în timpul programului de lucru.


ART. 5

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică pdf(organigrama), pdfatribuţiile departamentelor, pdfprogramul de funcţionare, odtcerere pentru audienţă, pdfprogramul de audiențe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
(responsabil aplicare L544/2001 –Teodora Marin);

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

Ministerul Fondurilor Europene
Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti
Program de funcţionare:
Luni - Joi: 8,30 – 17,00
Vineri: 8,30 - 14,30
Registratura:
Tel.: 0372.838.743, 0372.838.857
Fax: 0372 838 502
E-mail: contact.minister @ fonduri-ue.ro
Adresa paginii de internet: http://www.fonduri-ue.ro/

 

Dacă intrebările dumneavoastră se referă la:

liberul acces la informaţiile de interes public conform Legii nr.544/2001 :

UNITATEA DE COMUNICARE PUBLICĂ ȘI INFORMARE INSTRUMENTE STRUCTURALE

• pentru relații cu publicul - Registratura

con tel 0372.838.743, 0372.838.857 / E-mail: interes.public @ fonduri-ue.ro

• pentru relații cu mass-media

con mobile 0372.614.327 / 0372.614.431 (număr destinat exclusiv reprezentanților presei)

Pentru solicitările de presă sau interviuri, vă rugăm să completaţi formularul tip şi sa-l transmiteţi pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) pdfprogramele şi strategiile proprii;

g) pdflista cuprinzând documentele de interes public;

h) pdflista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1). 


pdfRaportul anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pentru anul 2015

pdfRaportul anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pentru anul 2014

pdfRaportul anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pentru anul 2013


Raportul anual privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind liberul acces la informatiile de interes public

pdfRaport de implementare a Legii nr. 52/2003, pe anul 2015
pdf
Raportul de implementare a Legii nr. 52/2003, pe anul 2014
pdfRaportul de implementare a Legii nr. 52/2003, pe anul 2013


Rapoarte de activitate MFE

pdfRaport de activitate MFE 2015

pdfRaport de activitate MFE 2014

pdfRaport de activitate MFE 2013

pdfRaport de activitate MFE 2012


Lista privind bunurile primite cu titlu gratuit

pdfRaportare 2013-2015


Protocol de colaborare prinvind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori

pdfProtocol CARF - Ministerul Fondurilor Europene


Dialog social

pdfOrdin al ministrului fondurilor europene nr. 1230/2016 de modificare a OMFP 1093/2013 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de dialog social.

pdfOrdin al ministrului fondurilor europene nr. 1256/2014 de modificare a OMFP 1093/2013 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de dialog social.
pdfOrdin al ministrului fondurilor europene nr. 1093/2013 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de dialog social.
pdfOrdin al ministrului fondurilor europene nr. 1289/2013 de modificare a OMFP 1093/2013 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de dialog social.
pdfOrdin al ministrului fondurilor europene nr. 215/2014 de modificare a OMFP 1289/2014 privind aprobarea
componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de dialog social.