xlsSituatie plati POIM - actualizată 15 martie 2019

zipCentralizatoarele proiectelor si contractelor de achizitie publica aferente contractelor de finantare POIM, axele prioritare 1-8

pdfLista proiectelor contractate POIM - 31.01.2019

xlsxLista proiectelor contractate POIM - 31.01.2019

pdfSituatie Proiecte Depuse POIM AP 3-8 - 31.01.2019

pdfSituatie Proiecte Depuse POIM AP 1-2 - 01.02.2019

pdfSituație contestații depuse POIM AP 3-7 - 31.01.2019

xlsxLista proiectelor contractate POIM - 31.12.2018

pdfSituatie Proiecte Depuse POIM AP 3-8 - 31.12.2018

pdfSituatie Proiecte Depuse POIM AP 1-2 - 31.12.2018

pdfSituație contestații depuse POIM AP 3-7 - 31.12.2018

pdfSituație contestații depuse POIM AP 1-2 - 20.12.2018

 

pdfLista contracte semnate - 30.11.2018

xlsxLista contracte semnate - 30.11.2018

pdfSituatie proiecte POIM AP 1 si AP 2

pdfSituatie contestatii AP 1 si AP 2

pdfSituatie proiecte depuse POIM AP 3-8

pdfSituatie contestatii depuse POIM AP 3-8

 

pdfLista contracte semnate - 31.10.2018

xlsxLista contracte semnate - 31.10.2018

pdfSituatie proiecte POIM AP 1 si AP 2 - 31.10.2018

pdfSituație contestații AP 1 si AP 2 - 31.10.2018

pdfSituatie proiecte depuse POIM AP 3-8.pdf - 31.10.2018

Situație contestații depuse POIM axele 3-7 - 31.10.2018

 

pdfLista contracte semnate - 28.09.2018

xlsxLista contracte semnate - 28.09.2018

Situatie proiecte POIM AP 1 si AP 2 - 30.09.2018

Situație contestații AP 1 si AP 2 - 27.09.2018

Situație proiecte POIM AP 3-8 - 30.09.2018

Situație contestatii POIM AP 3-8 - septembrie 2018

pdfLista contracte semnate - 31.08.2018

xlsxLista contracte semnate - 31.08.2018

Situatie proiecte POIM AP 1 si AP 2 - 31.08.2018

Situație contestații AP 1 si AP 2 - 31.08.2018

Situație proiecte POIM AP 3-7 - 31.08.2018

Situație contestații AP 3-7 - 31.08.2018

 

pdfLista contracte semnate - 31.07.2018

xlsxLista contracte semnate - 31.07.2018

Situatie proiecte POIM AP 1 si AP 2 - 31.07.2018

Situație contestații AP 1 si AP 2 - 31.07.2018

Situație proiecte POIM AP 3-7 - 31.07.2018

Situație contestații AP 3-7 - 31.07.2018

 

Lista contracte semnate - 29.06.2018

xlsxLista contracte semnate -29.06.2018

Stadiu proiecte depuse POIM AP1 și AP2 - 30.06.2018

Situația contestațiilor axele 1-2 - 30.06.2018

Stadiu proiecte depuse POIM axele 3-7 - 30.06.2018

Situația contestațiilor axele 3-7 - 30.06.2018

 

pdfLista contracte semnate - 31.05.2018

xlsxLista contracte semnate la 31.05.2018

Stadiu proiecte depuse POIM AP1 și AP231.05.2018

Stadiul contestațiilor axele 1-2 - 31.05.2018

Stadiu proiecte depuse POIM axele 3-7 - 31.05.2018

Stadiul contestațiilor axele 3-7 - 31.05.2018

 

Lista contractelor semnate actualizata la data de 30.04.2018

xlsxLista contracte semnate actualizata la data de 30.04.2018

Stadiul proiectelor depuse POIM axele 1-2 actualizat la date de 30.04.2018

Stadiul contestațiilor  axele 1-2 actualizat la data de 30.04.2018

Stadiul proiectelor depuse POIM axele 3-7 actualizat la data de 30.04.2018 

Stadiul contestațiilor axele 3-7 actualizat la data de 30.04.2018 

 

Lista contractelor semnate actualizată la data de 31.03.2018

xlsxLista contractelor semnate actualizată la data de 31.03.2018

zipStadiul proiectelor depuse POIM axele 3-7 actualizat la data de 31.03.2018

pdfSituație contestații depuse POIM axele 3-7  actualizată la data de 31.03.2018

pdfStadiu proiecte depuse Axele prioritare 1-2  actualizat la data de 31.03.2018

pdfSituație contestații Axele Prioritare 1-2 actualizată la data de 31.03.2018

 

Stadiul proiectelor depuse Axele Prioritare 1-2 POIM - 28.02.2018

Stadiul proiectelor depuse Axele Prioritare 3-7 - 28.02.2018

Situație contestații Axele Prioritare 1-2 - 28.02.2108

Situație contestații Axele Prioritare 3-7 - 28.02.2018

pdfLista contractelor semnate actualizată la data de 28.02.2018/ List of financing contracts

xlsxLista contractelor semnate actualizată la data de 28.02.2018/ List of financing contracts

Stadiu proiecte depuse POIM 31.01.2018

pdfList of financing contracts 31.01.2018 en

xlsxList of financing contracts 31.01.2018 en

pdfLista contracte semnate la 31.01.2018 ro

xlsxLista contracte semnate la 31.01.2018 ro

Lista contracte semnate la 31.12 ACTUALIZATĂ

xlsxLista contracte semnate la 31.12 ACTUALIZATĂ

Listă contracte semnate  la data de 31.12.2017

Stadiu proiecte depuse POIM  31.12.2017

 

Lista contracte semnate la data de 30.11.2017

Stadiu implementare POIM sector transport la data de 30.11.2017

Stadiu implementare POIM sector mediu si energie la data de 30.11.2017

Listă proiecte depuse în cadrul Obiectivelor Specifice POIM - 29.11.2017

 

Lista contracte semnate la data de 31.10.2017

Stadiu implementare proiecte POIM - sector transport la data de 31.10.2017

Stadiu implementare POIM sector mediu si energie la data de 31.10.2017

Liste proiecte depuse in cadrul Obiectivelor Specifice POIM - 31.10.2017

 

Lista contracte semnate - 15.10.2017

 

Stadiu implementare POIM sector transport - 30.09.2017

Stadiu implementare POIM sector mediu și energie- 30.09.2017

 

Lista proiectelor contractate - 30.09.2017

Lista proiectelor contractate POIM 31.05.2017

Lista proiecte majore – 15 octombrie 2016

Lista proiecte POIM Aprilie 2016

Centralizator portofoliu proiecte POIMAprilie 2016

Proiecte depuse

O.S.3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România

O.S.3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

O.S. 4.1. Creșterea gradului de protectie şi conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate

O.S.5.2. Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție

O.S.6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

O.S.6.2. Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali

O.S.7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

Comitete de monitorizare (POIM)

Lista prealabilă a candidaților declarați admiși ca urmare a finalizării procedurii de selecție a unui membru cu drept de vot în cadrul CM POIM 2014-2020

 
Reuniunea CM POIM din 30 ianuarie 2019
 
Sinteza deciziilor celei de-a VIII-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare POIM 2014-2020
 
Reuniunea CM POIM din 26-29 iunie 2018
 
 • 29.06.2018

Minuta celei de a VII-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM 2014-2020

Sinteza deciziilor celei de-a VII reuniuni a Comitetului de Monitorizare POIM 2014-2020

Decizie aprobare modificare de program

 • 26.06.2018

Minuta reuniunii Sub-comitetului Sectorial Energie (SCS E) aferent celei de-a VII-a reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020 

Anexa 1 la Minuta SCS ENERGIE

Nota 1 la Minuta SCS Energie

 • 27.06.2018

Minuta reuniunii Sub-comitetului Sectorial Transport (SCS T) aferent celei de-a VII-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020

 • 28.06.2018

Minuta reuniunii Sub-Comitetului Sectorial Mediu (SCS M) aferent celei de-a VII-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020 POIM 2014 – 2020

 

 • 28.11.2017

Reuniunea CM POIM din 28 Noiembrie 2017

      pdfMinuta celei de-a VI-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020

      pdfSinteza deciziilor celei de a VI-a reuniuni a CM POIM

      pdfDecizie aprobare plan de acțiune condiționalitate ex-ante achiziții publice

      pdfDecizie aprobare majorare rata de cofinantare UE sectorul transporturi

      pdfMinuta reuniunii Sub-comitetului Sectorial Energie (SCS E) din data 24.11.2017

      pdfMinuta reuniunii Sub-Comitetului Sectorial Mediu (SCS M) din data de 23.11.2017

      pdfMinuta reuniunii Sub-comitetului Sectorial Transport (SCS T) din data 22.11.2017

 • 16.10.2017

       Reuniunea Extraordinară a CM POIM din 16 Octombrie 2017 (a V-a reuniune a CM POIM)

       pdfMinuta celei de-a V-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020 

       pdfClarificare WWF

       pdfClarificare SAR

       pdfSinteza deciziilor reuniunii

       pdfDecizie modificare POIM

       pdfDecizie modificare ROF

 • 19.07.2017

        pdfSinteza deciziilor

        pdfMinuta reuniunii CM POIM

        pdfMinută SCS Mediu

        pdfMinută SCS Transport

        pdfMinută SCS Energie

Reuniunea Comitetului de Monitorizare iulie 2017 - documente

 • 03.06.2016

pdfSinteza deciziilor

pdfMinuta reuniunii CM POIM

zipDocumente prezentate în cadrul reuniunii CM POIM

pdfMinuta reuniunii Sub-Comitetului Sectorial Transport (SCS T) din data de 02.06.2016

pdfMinuta reuniunii Sub-Comitetului Sectorial Energie (SCS E) din data de 02.06.2016

pdfMinuta reuniunii Sub-Comitetului Sectorial Mediu (SCS M) din data de 01.06.2016

 • 19.11.2015             

pdfSinteza deciziilor

pdfMinuta reuniunii CM POIM

zipDocumente prezentate în cadrul reuniunii CM POIM

pdfMinuta primei reuniuni a Sub-Comitetului Sectorial Mediu (SCS M) din data de 18.11.2015

pdf Minuta reuniunii Sub-Comitetului Sectorial Transport (SCS T) din data de 18.11.2015

pdfMinuta reuniunii Sub - Comitetului Sectorial Energie (SCS E) din data de 18 noiembrie 2015

 • 19.10.2015

       pdfMinuta primei reuniuni a Sub-Comitetului Sectorial Mediu (SCS M) din data de 19.10.2015

 • 15.10.2015

       pdfMinuta primei reuniuni a Sub-Comitetului Sectorial Transport (SCS T) din data de 15.10.2015

       pdfMinuta primei reuniuni a Sub - Comitetului Sectorial Energie (SCS E) din data de 15.10.2015

 • 08.10.2015

pdfMinuta reuniunii CM POIM

pdfSinteza deciziilor

zipDocumente prezentate în cadrul reuniunii CM POIM

 • 28.09.2015

pdfSedinţa pregătitoare

zipDocumente privind constituirea Comitetului de Monitorizare POIM