Studii și analize realizate prin asistență tehnică din Programele operaționale aferente perioadei 2007 - 2013

Titlu Program operațional Cod SMIS Anul elaborării
Studiu privind sprijinul Acordat întreprinderilor din Regiunea Vest POSCCE 48213 2015
Studiu privind evaluarea adecvată a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 POAT 57034 2014
Consolidarea Reglementării Cadrului de Evaluare a Impactului în România POAT 44000 2014
Servicii de informare şi consultanţă oferite de Banca Mondială în sprijinul înfiinţării unui Sistem de Implementare a Priorităţilor (Delivery System) POAT 49976 2014
Asistenţă tehnică pentru coordonarea implementării instrumentului teritorial integrat (I.T.I.) din cadrul “Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării” POAT 57034 2014
Îmbunătățirea managementului investițiilor publice POAT 52843 2014
Analiza incidenţei ajutorului de stat în cadrul actualului şi viitorului program de cooperare transfrontalieră între Romania şi Ungaria. Perioada de implementare: ianuarie – iulie 2014 Cooperare Teritoriala N/A 2014
EGALITATEA DE GEN ȘI NEDISCRIMINAREA în cadrul Programului de Cooperare Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 Cooperare Teritoriala N/A 2014
Cercetări cantitative şi calitative pentru evaluarea măsurilor din planul de comunicare al POR 2007-2013 POR 41085 2014
Studiu de diagnosticare și consultanță pentru politicile de sprijinire a incluziunii romilor din România. POSDRU 56879 2014
Studiu privind impactul POSCCE în regiunea de dezvoltare Sud-Est POSCCE 48292 2014
Studiul sistemului de indicatori ai PO DCA pentru atingerea țintelor de program planificate PODCA 40101 2014
Ghid privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene POAT 35292 2013
Calitatea vieții în localitățile urbane din Regiunea Vest POAT 41340 2013
Orașe competitive – Remodelarea geografiei economice a României POAT 43814 2013
Consolidarea capacității de planificare spațială ca o precondiție pentru dezvoltarea urbană POAT 43814 2013
Studii de caz: Alba-Iulia, Brăila, Cluj POAT 43814 2013
Creşterea competitivităţii şi specializare inteligentă în Regiunea Vest din România POAT 43277 2013
Planurile naționale de acțiune în domeniul eficienței energetice-analiza SWOT a rezultatelor POAT 58586 2013
Analiza activităților de dezvoltare a capacității în administrația publică PODCA 40101 2013

Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării