Studii și analize realizate prin asistență tehnică din Programele operaționale aferente perioadei 2007 - 2013

Titlu Program operațional Cod SMIS Anul elaborării
Îmbunătățirea Cadrului Național de Pregătire și Implementare a Proiectelor de Investiții Publice POAT 47911 2013
Strategia de specializare inteligentă a regiunii Nord-Est - instrument de orientare și coordonare a programelor de finanțare dedicate dezvoltării economice regionale POAT 47984 2013
Analiza teritorială a regiunii de graniță româno-ucraineană Cooperare Teritoriala 2737 2013
SEA pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 Cooperare Teritoriala 2737 2013
Analiza teritorială a regiunii de graniță româno-moldovene Cooperare Teritoriala 2737 2013
SEA pentru Programul Operaţional Comun România -Republica Moldova 2014-2020 Cooperare Teritoriala 2737 2013
Evaluarea metodelor de informare utilizate prin POR POR 41085 2013
Raportul al proiectului de evaluare a axelor prioritare POSCCE POSCCE 23266 2013
Raport de evaluare privind evaluarea intermediară a PO DCA pentru perioada 2010-2012 PODCA 40101 2013
Studiu privind comunicarea in domeniul instrumentelor structurale la nivel local si regional – regiunile de dezvoltare Centru, Vest, Nord Vest POAT 5086 2013
Studiu privind comunicarea în domeniul instrumentelor structurale la nivel local si regional - regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Bucuresti - Ilfov si Sud-Vest Oltenia POAT 5086 2013
Raport privind Prioritățile de Dezvoltare ale României POAT 48099 2012
EVALUAREA PLANULUI DE COMUNICARE PENTRU POS MEDIU POSM 38435 2012
Raportul de Evaluare Intermediară a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 9493 2011
Evaluarea Planului Anual de Comunicare – 2010 şi a Planului Multianual de Comunicare pentru perioada 2007 – 2013 Cooperare Teritoriala 1417 2011
Evaluarea sarcinilor administrative asupra beneficiarilor Fondurilor Structurale şi de Investiţii POAT 37659 2011
Sondaj de opinie pentru evaluarea impactului campaniei media desfăşurată între 15 aprilie – 23 iulie 2010 pentru promovarea Regio - Programul Operațional Regional POR 5845 2010
Raportul de evaluare intermediară a PO DCA pentru perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2009 (studiu cu privire la valorile de bază și îmbunătățirea sistemului de monitorizare și analiza nevoilor de formare) PODCA 5253 2010
Gradul de informare a publicului despre Instrumentele Structurale în România POAT 1173 2010
Studiu privind identificarea direcțiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post 2013 din perspectiva României POAT 5538 2009

Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării