Scurta descriere proiecte de infratire institutionala

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are dreptul, prin instituţiile sale, să acorde asistenţă prin proiecte de înfrăţire instituţională, in baza contractelor de înfrăţire instituţională incheiate intre institutiile donatoare de asistenta tehnica si beneficiarul de asistenta tehnica.

Principiile care stau la baza implementării proiectelor de twinning şi modul de lucru sunt prezentate în Manualul de Twinning elaborat de Comisia Europeană.

Cadrul legal general pentru reglementarea participării României la proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de donator de asistenţă este reprezentat de:

  • OUG 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitatea de donator de asistenţă tehnică, cu modificarile si completarile urmatoare;
  • HG nr. 723/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 196/2008.

Pot acorda asistenta tehnica prin proiectele de înfrăţire instituţională, urmatoarele categorii de donatori:

  • instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
  • instituţii din România acreditate de Comisia Europeană (Mandated Body) ♦ persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial, înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, care ulterior sunt acreditate de Comisia Europeană să implementeze proiecte de înfrăţire instituţională;

Modalitati de acordare a asistentei tehnice:

  • depunerea unei oferte complete din partea potentialului donator de asistenta tehnica;
  • participarea în consorţiu alături de alt Stat Membru;
  • depunerea unei oferte parţiale în calitate de partener junior;
  • propunerea unor experţi pe termen scurt

Ministerul Fondurilor Europene, prin Directia Generala Mecanisme si Instrumente Financiare Nerambursabile indeplineste rol de:

1. Punct National de Contact pentru înfrăţire instituţională (PNC) - responsabil cu promovarea, dezvoltarea şi coordonarea activităţii de participare a României la proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de furnizor de asistenţă;
2. Autoritate Administrativă de Infrăţire Instituţională (AAII) - responsabilă cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională în care România are rol de furnizor de asistenţă tehnică. Deasemenea, verifică şi avizează din punct de vedere procedural ofertele de înfrăţire elaborate de autorităţile române, ce vor fi înaintate Punctului Naţional de Contact spre a fi transmise CE sau către autorităţile administrative din ţările beneficiare.

Pentru informatii suplimentare va rugam utilizati adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..