Ministerul Fondurilor Europene (MFE), cu sediul în București, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, intrarea B, sector 1, CP 011171, vă invită să participaţi la achiziţia directă având ca obiect:

„Concept de campanie aferent Campaniei de comunicare pentru promovarea oportunităților de finanțare”

Cod CPV: 79341100-7 Servicii de consultanță în publicitate

Data limită de depunere a ofertelor este 07.12.2018, ora 10.00 la sediul Ministerului Fondurilor Europene - Registratura Generală, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, intrarea B, sectorul 1, București.
1. Caiet de sarcini
2. Anexa CS
3. Scrisoare de intenție

De asemenea, achiziția anterioara având același obiect a fost ANULATĂ.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) - cu sediul în Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, intrarea B, sector 1, CP 011171, vă invită să participaţi la achiziţia având ca obiect:

  • “Sprijin în asigurarea vizibilității unor domenii de intervenție ale POCU” 

Cod CPV 92111210-7 Producţie de filme publicitare

Data limită de depunere a ofertelor este 31.10.2016, ora 13.00 la sediul Ministerului Fondurilor Europene - Registratura Generală, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, intrarea B, sectorul 1, București

21.10.2016 pdfInvitație de participare

21.10.2016 docCaiet_Sarcini_filme.doc

21.10.2016 docFormulare