Concurs pentru ocuparea a 9 posturi vacante la Direcția Coordonare SMIS și IT, în cadrul echipei de implementare a proiectului: "Sprijin privind dezvoltarea/optimizarea unor module specifice sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014"

Rezultat selecţie dosare

Rezultat interviu

Posturile vacante în administrația publică