Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare şi a Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul Ministerului Fondurilor Europene și a unităților subordonate, aprobat prin Ordinul MFE nr. 503/2018, a unor posturi de natură contractuală în afara schemei de personal a MFE în cadrul proiectului: „Sprijin privind dezvoltarea/optimizarea unor module specifice sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014”

Rezultat selecție dosare

Rezultat interviu

Rezultat soluţionare contestaţii

Rezultate finale

Posturile vacante în administrația publică