Anunț privind organizarea si desfasurarea concursului în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare şi a Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul Ministerului Fondurilor Europene și a unităților subordonate, aprobat prin Ordinul MFE nr. 503/2018, a unor posturi de natură contractuală în afara schemei de personal a MFE în cadrul proiectului: „Îmbunătățirea capacității DGPECU în gestionarea proiectelor finanțate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual”.

Rezultate Selectie

Erata Rezultate Selectie dosare

Rezultat interviu

Rezultat solutionare contestatii - proba interviu

Rezultate finale

Posturile vacante în administrația publică