Concurs în vederea ocupării postului vacant de Manager tehnic la Direcția Coordonare SMIS și IT, în cadrul echipei de implementare a proiectului: „Sprijin privind dezvoltarea/optimizarea unor module specifice sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014”

Rezultat selecție

Rezultat interviu

ANUNŢ privind ocuparea prin concurs a unor funcţii publice vacante din cadrul Direcţiei generale juridică şi relaţia cu Parlamentul – Serviciul avizare acte normative şi Serviciul avizare contracte

Rezultat selecţie dosare

Rezultat proba scrisă

Rezultat interviu

Rezultate finale concurs

Posturile vacante în administrația publică