În luna septembrie 2015 s-a finalizat implementarea proiectului “Îmbunătățirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor și de luare a deciziilor în domeniul instrumentelor structurale în România”, cod SMIS 41649, cofinanţat din FEDR prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, 2007-2013, aferent Axei Prioritare 1 - Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor, DMI 1.2 Evaluare.

Beneficiarul acestui proiect a fost Direcția Generală de Analiză, Programare și Evaluare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, iar data de începere a implementării acestuia 01.04.2012.

Obiectivul general al proiectului a fost de a contribui la îmbunătățirea utilizării rezultatelor evaluării instrumentelor structurale, în vederea unei mai bune formulări a politicilor și a unui proces decizional mai calitativ pentru a obține o eficacitate și eficiență sporite din cadrul perioadei curente de programare, precum și al celei viitoare.

  • Rezultate obținute:
  • Un ghid pentru gestionarea rezultatelor evaluărilor care include un format standard al raportului de evaluare 
  • Funcțiunea cross-reference a paginii Grupului de Lucru pentru Evaluare
  • 17 rapoarte de evaluare procesate
  • 8 analize de politici realizate
  • 10 evenimente pentru prezentarea, explicarea și împărtășirea rezultatelor

Proiectul a avut o valoare de 1.507.096,00 lei, din care 1.281.031,60 lei a reprezentat asistenţă financiară nerambursabilă (Fondul European de Dezvoltare Regională) și s-a derulat pe o perioada de 45 de luni.