În data În luna septembrie 2015 a fost emisă Decizia de finanţare din IS a proiectului „Activităţi de comunicare 2014-2015”, cod SMIS 58949, cofinanţat din FEDR prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, axa prioritară 3 „Diseminarea informației și promovarea instrumentelor structurale”, domeniul major de intervenţie 3.1. „Diseminarea informațiilor generale și derularea activităților de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate României”. Data începerii implementării proiectului este data de 01.03.2014.

Beneficiarul proiectului este Unitatea de Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea promovării informaţiilor referitoare la IS şi la fondurile ESI, contribuind astfel la realizarea obiectivului axei prioritare 3 din POAT (asigurarea unei diseminări coordonate la nivel naţional a mesajelor generale cu privire la IS).

Obiectivele specifice cuprind informarea publicului larg şi a beneficiarilor prin intermediul website-urilor, monitorizarea reflectării în mass-media a activităţii MFE cu privire la IS şi fondurile ESI, realizarea unui eveniment de promovare generală a IS şi a fondurilor ESI, precum şi realizarea de materiale promoţionale.

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului „Activităţi de comunicare 2014-2015” sunt următoarele: website-uri funcţionale şi actualizate, rapoarte de monitorizare mass-media, 1 eveniment de promovare a IS şi a fondurilor ESI şi materiale promoţionale.

Valoarea totală a proiectului este de 478.683,40 lei, această sumă reprezentând şi asistenţa financiară nerambursabilă prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Septembrie 2015