În luna septembrie 2015 a fost emisă Decizia de finanţare din IS a proiectului „Asigurarea sprijinului pentru cheltuieli cu deplasările personalului MFE, pentru coordonarea instrumentelor Structurale/FESI si gestionarea POAT”, denumit în continuare Proiect”, cod SMIS 59422, cofinanţat din FEDR prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea Instrumentelor Structurale și coordonarea programelor”, domeniul major de intervenţie 1.4. „Funcţionarea Autorităţii de Management pentru POAT, a ACIS, a Autorităţii de Certificare şi Plată şi a Autorităţii de Audit”. Data începerii implementării proiectului este data de 01.01.2014.

Beneficiarul proiectului Ministerul Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale și AM POAT). Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea funcționării MFE în calitate de autoritate pentru coordonarea IS și a AM POAT, prin asigurarea cheltuielilor cu deplasările personalului în perioada 2014-2015 și cheltuielilor cu serviciile de transport necesare DGAT și DGAPE, contribuind astfel la realizarea obiectivului axei prioritare 1 din POAT (Sprijin pentru implementarea Instrumentelor Structurale și coordonarea programelor).

Obiectivele specifice cuprind asigurarea cheltuielilor cu deplasările personalului MFE și asigurarea cheltuielilor cu serviciile de închiriere autoturisme cu șofer necesare angajaților MFE și DGAPE.

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului „Asigurarea sprijinului pentru cheltuieli cu deplasările personalului MFE, pentru coordonarea instrumentelor Structurale/FESI si gestionarea POAT” sunt următoarele: participarea personalului MFE la evenimente și reuniuni referitoare la coordonarea IS/FESI și gestionarea POAT asigurată în perioada 2014-2015 și efectuarea de vizite la fața locului – misiuni de constatare a neregulilor, vizite de monitorizare, precum și deplasări frecvente în București și în afara acestuia pentru personalul DGAT și DGAPE.

Valoarea totală a proiectului este de 1.250.633,83 lei, această sumă reprezentând şi asistenţa financiară nerambursabilă prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.