Data publicare anunţ: 29.07.2016

La data de 6 iulie 2016 a fost semnată Decizia de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada decembrie 2015 – decembrie 2017 pentru personalul Ministerului Fondurilor Europene implicat în coordonarea, gestionarea şi controlul FESI, Cod proiect 3.1.024, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, axa prioritară 3 „Creșterea eficienței resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România”, obiectivul specific 3.1.Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei politici îmbunătăţite a managementului resurselor umane, care să asigure stabilitatea, calificarea şi motivarea adecvată a personalului cu atribuţii în gestionarea, coordonarea şi controlul FESI.

Obiectivul specific al proiectului constă în sprijinirea sistemului de remunerare a personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene cu atribuţii în coordonarea FESI şi gestionarea POAT, POIM şi POC.

Rezultatul prevăzut: Sprijin pentru asigurarea remunerării personalului Ministerului Fondurilor Europene implicat în coordonarea implementării şi gestionării FESI, precum şi în gestionarea POIM, POC şi POAT.

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene (personalul cu atribuţii în legătură cu coordonarea implementării şi gestionării FESI, precum şi cu gestionarea POIM, POC şi POAT).

Valoarea totală a proiectului: 187.532.196,82 lei, valoare eligibilă este de 178.738.764,52 lei, din care (FEDR 151.382.796,61 lei, cofinanțare 27.355.967,91 lei) şi 8.793.432,30 lei valoare neeligibilă.

Durata proiect: 25 de luni, respectiv de la 01.12.2015 până la 31.12.2017.

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.