În luna august 2017 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul “Formare continuă a personalului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiţii (FESI)”, cod proiect 3.1.054, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România, Obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI => Rezultat - Personal motivat, responsabilizat, stabil și înalt calificat în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI, Acțiunea 3.1.1. Implementarea unei politici orizontale de resurse umane şi a dezvoltării capacității manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI.

Obiectivul general al proiectului constă în întărirea capacității resursei umane implicate în coordonarea, controlul și gestionarea FESI.

Obiectivul specific al proiectului constă în instruirea personalului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene implicat în coordonarea FESI și gestionarea POAT, POIM și POC, în vederea dobândirii cunoștințelor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor regulamentelor comunitare și a legislației naționale.

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Rezultate prevăzute ale proiectului sunt următoarele:

Activitatea 1 – Instruirea personalului MDRAPFE prin organizarea și desfășurarea sesiunilor de formare internă:
Rezultat – 2130 participanți instruiți
Activitatea 2 – Instruirea personalului MDRAPFE prin organizarea și desfășurarea sesiunilor de formare externă:
Rezultat – 314 participanți instruiți
Activitatea 3 – Monitorizarea desfășurării sesiunilor de formare internă
Rezultat – Desfășurarea în condiții optime a primei activități

Activitățile privind managementul proiectului (Activitatea 4) și cea de informare și publicitate aferentă (Activitatea 5), sunt activități generale care contribuie la realizarea tuturor rezultatelor proiectului.

Valoarea totală a proiectului: 9.840.932,21 lei, valoarea eligibilă este de 9.668.117,64 lei (din care 8.188.412,24 lei FEDR și 1.479.705,40 lei contribuție națională).

Durata proiect: 37 luni, respectiv de la 01.12.2015 până la 31.12.2018.

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

“Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională POAT 2014-2020”